3500 boeren leggen met wetenschappelijk rapport gebreken stikstofaanpak bloot

Open brief: “Parlementsleden, keur geen stikstofdecreet met wetenschappelijke gebreken goed”

3500 Vlaamse boeren leggen in een gezamenlijke open brief aan de leden van het Vlaamse Parlement vijf belangrijke wetenschappelijke en juridische pijnpunten bloot in de voorgenomen stikstofaanpak van de Vlaamse regering. Ze steunen zich op bevindingen van een panel van vooraanstaande professoren, waaronder professor Jaap C. Hanekamp, die in Nederland lid was van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Initiatiefnemer van de open brief is de vzw Verenigde Veehouders, die zich gesteund door vier andere boerenverenigingen voorbereidt om – indien nodig – ​ het toekomstige stikstofdecreet bij het Grondwettelijk Hof juridisch aan te vechten. Maar zo ver hoeft het niet per se te komen: in de open brief dringen ze bij de leden van het Vlaams Parlement aan om geen ontwerp van stikstofdecreet goed te keuren als dat nog de opgesomde wetenschappelijke en juridische gebreken vertoont.