Belangeloos doel van onze vzw

“Wat wij willen vermijden is dat we hier net als in Nederland met een fysieke boerenkrijg tegen het stikstof-akkoord gaan eindigen”, zegt dierenarts Peter De Swaef, een bekende embryospecialist voor paarden en runderen uit Aalst. Samen met veehouder Kris Bourdeaud’hui uit Brakel richtte hij de vzw Verenigde Veehouders op. “De enige weg die een oplossing zal bieden aan het onrecht dat de Vlaamse veehouders aangedaan wordt is de juridische weg. Om die juridische procedure en de informatiegaring die we gaan nodig hebben te financieren hebben we een crowdfunding opgestart.”

Peter trekt zich het lot aan van de rode bedrijven. “Zowel de milieunormen als de impactscores zijn duidelijk gebaseerd op dubieuze cijfers en theoretische rekenmodellen. Het is schrijnend en schandalig dat goed draaiende veehouderijen verplicht de deuren zouden moeten sluiten op een moment dat heel de wereld zich zorgen maakt om onze voedselzekerheid. Wij willen een signaal geven naar de betrokken boeren dat wij ook wakker liggen van hun situatie en dat we niet zomaar pikken dat de Vlaamse regering ons belastinggeld hiervoor gebruikt.”

De vereniging heeft eveneens tot doel de vorming en educatie rond: landbouw, natuur en behoud van in het wild voorkomende fauna en flora, de ruimtelijke ordening en milieucondities die noodzakelijk zijn voor deze instandhoudingen, behoud, herstel en ontwikkeling van het agrarisch landschap in harmonie met de natuur.

De verdediging van de belangen van de veehouderij, bijdragen tot een leefbare en duurzame veehouderij in België. De vereniging kadert haar werkingsdomeinen in het streven naar duurzame ontwikkeling.

Daarnaast wil de vereniging ook optreden voor een betere landschapsbescherming en het ecologisch en ruimtelijk inpassen van het menselijk handelen.

 Ten slotte wil de vereniging optreden voor een optimale sociaaleconomische situatie voor al haar leden, meer bepaald de landbouwers als deel van haar leden. Alle wettelijke middelen kunnen gebruikt worden om de belangen van haar leden te verdedigen.