Crowdfunding voor juridische actie tegen stikstofakkoord

Ook buiten de traditionele landbouwverenigingen broeit er bij boeren en burgers protest. De vzw Verenigde Veehouders start een crowdfunding om het stikstofbeleid via de juridische weg te kunnen aanvechten.

“Wat wij willen vermijden is dat we hier net als in Nederland met een fysieke boerenkrijg tegen het stikstof-akkoord gaan eindigen”, zegt dierenarts Peter De Swaef, een bekende embryospecialist voor paarden en runderen uit Aalst. Samen met veehouder Kris Bourdeaud’hui uit Brakel richtte hij de vzw Verenigde Veehouders op. “De enige weg die een oplossing zal bieden aan het onrecht dat de Vlaamse veehouders aangedaan wordt is de juridische weg. Om die juridische procedure en de informatiegaring die we gaan nodig hebben te financieren hebben we een crowdfunding opgestart.”

De Swaef trekt zich het lot aan van de rode bedrijven. “Zowel de milieunormen als de impactscores zijn duidelijk gebaseerd op dubieuze cijfers en theoretische rekenmodellen. Het is schrijnend en schandalig dat goed draaiende veehouderijen verplicht de deuren zouden moeten sluiten op een moment dat heel de wereld zich zorgen maakt om onze voedselzekerheid. Wij willen een signaal geven naar de betrokken boeren dat wij ook wakker liggen van hun situatie en dat we niet zomaar pikken dat de Vlaamse regering ons belastinggeld hiervoor gebruikt.”

Een van de zaken die de vzw in kaart wil brengen is de demografische ontwikkelingen in de landbouw. Ook in de bezwaarschriften van het ABS, Boerenbond en de Groene Kring krijgt die piste voor emissiereductie veel aandacht, maar Zuhal Demir noemde die evolutie al “te onzeker” op de gespreksavonden waar ze voor de boeren ging spreken. De Swaef: “Wij denken net dat het ammoniak-probleem via natuurlijke weg zo misschien vanzelf zal verdwijnen, zonder dat het 3,6 miljard euro hoeft te kosten. De gemiddelde leeftijd in de landbouw is 57 jaar. Boven de leeftijd van 50 jaar heeft minder dan 15 % een opvolger. De leegloop van de landbouwsector gaat heden al aan een behoorlijk tempo. Binnen 10 jaar is de helft van de huidige boeren met pensioen. Daarom moet juist werk gemaakt worden van ondersteunende maatregelen en een administratieve vereenvoudiging, zodat de jeugd terug zin krijgt om voor uw voedsel te zorgen in de toekomst.”

“Ik lees in de krant dat Jan Jambon droomt van een nieuwe Flanders Technology-beurs, maar hij zou beter wat meer vertrouwen hebben in onze technologische know how om ook de stikstofuitdaging aan te gaan”, zegt De Swaef, “Als men met dit stikstofakkoord doorzet, zoals het nu voorligt, dan wordt de Vlaamse veehouderij ontmanteld samen met de aanverwante agrarische economie die vandaag goed is voor 150.000 jobs.  Met de klimaatverandering mogen we ons nochtans voorbereiden op het massaal mislukken van kan oogsten. Daarom moet de prioriteit van het beleid gericht zijn op voedselzekerheid voor de bevolking. Landbouwgrond moet gereserveerd blijven voor voedselproductie, want bomen kan je moeilijk opeten.”

Voor de juridische ondersteuning werkt de vzw Verenigde Veehouders samen met advocaat Walter Van Steenbrugghe. “Tot op heden zijn er nog geen decreten of teksten met juridische draagwijdte die we kunnen aanvechten, maar recht op eigendom en recht op ondernemen zijn grondwettelijk gewaarborgde vrijheden. Als die vrijheden met daden van willekeur beknot worden, dan zijn dat wel degelijk strafbare feiten.”

Lees hier het volledige artikel