Blij dat de media vandaag onze boodschap massaal hebben opgepikt

de vzw Verenigde Veehouders brengt als onafhankelijke burgerbeweging de landbouw- en voedingssector samen om ten strijde te trekken tegen het stikstofplan van de Vlaamse regering.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij het plan dat nu voorligt juridisch onderuit kunnen halen. Wie zich wil aansluiten bij onze beweging, kan dat via onze website www.verenigdeveehouders.be