documenten bewijsvoering
juni 5, 2024

Proces verbaal van de vaststellling

Proces verbaal van de vaststellling
Uncategorized
juni 5, 2024

Stikstof-depositie berekening door de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Stikstof-depositie berekening door de Vlaamse Milieu Maatschappij.  Foute cijfers en onmogelijke depositiecijfers. De VMM maakt zich eveneens schuldig aan framing en de publicatie van foute of gekleurde informatie. Het PAS-beleid…
documenten bewijsvoering
juni 5, 2024

AMMONIAK CONCENTRATIE METING door vzw. Verenigde Veehouders

1- Algemene informatie 2- Vaststellingen. Door gerechtsdeurwaarder Bijkomende metingen door vzw Verenigde Veehouders -------------------- 1- Ammoniak of NH3: Eigenschappen: Ammoniak is in hoge concentratie bij kamertemperatuur een kleurloos, gas met…
documenten bewijsvoering
juni 5, 2024

FILMPJE – AMMONIAK CONCENTRATIE METING

documenten bewijsvoering
maart 12, 2024

Samenvatting stikstof-bedrog

communicatieeisenpakket
maart 12, 2024

‘T IS NU OF NOOIT ! !

Beste leden, vrienden en sympathisanten. De vzw Verenigde Veehouders werd opgericht om juridisch een einde te stellen aan het bedrog en de onrechtmatige behandeling die de veehouderij in Vlaanderen te…
in de pers
maart 1, 2024

Oog in Oog – Verenigde Veehouders

eisenpakket
februari 19, 2024

Eisenpakket van de actiegroepen in de landbouwsector

Beste , De boeren-actiegroepen vragen de Vlaamse bevolking BEGRIP en STEUN bij onze strijd tegen onrecht en corruptie. De Vlaamse regering respecteert de grondwet en de mensenrechten niet, daarover is…
documenten bewijsvoering
februari 19, 2024

STIKSTOF-OXIDEN of NOx CIJFERS / OOK FRAUDE EN MANIPULATIE DOOR VMM.

Bij het onderzoek naar foute en gefraudeerde N-cijfers in de publicaties van de VMM werd in eerste instantie de aandacht toegespitst op de cijfers over landbouw en veeteelt. Hierbij werd…
update
februari 13, 2024

Bewijsvoering aanklacht fraude en bedrog door VMM, Dep Omgeving ,Vlareg

Op de werking van het Departement Omgeving, waarvan Mevr.  Zuhal Demir bevoegde minister is, worden in dit document de opmerkingen en aanklachten toegelicht. INHOUD: VOORWOORD RECHTER EN PARTIJ OPZETTELIJK GEBRUIK…
argumentatie
februari 5, 2024

Stikstof-fraude en leugens

in de pers
februari 1, 2024

Crowdfunding voor juridische actie tegen stikstofakkoord

Veehouders verenigen zich om stikstofakkoord aan te vechten Tegen het stikstofakkoord is al veel protest geresen. Ook veehouders zijn zich aan het verenigen om dit aan te vechten. Ze doen…
communicatiedocumenten bewijsvoeringopen brief
januari 23, 2024

Open brief inzake de Programmatorische Aanpak Stikstof en het stikstof-decreet van de Vlaamse Regering.

Aan de leden van het Vlaams Parlement Aan de Vlaamse bevolking Brakel, 23 januari 2024, Geacht lid van het Vlaams Parlement,   Betreft: Open brief inzake de Programmatorische Aanpak Stikstof…
open brief
januari 20, 2024

Something is rotten in the state of Flanders,

Something is rotten in the state of Flanders, is nog te zacht uitgedrukt voor wat bij nader toe zien, een ontluisterend verhaal is dat in de Belgische - of Vlaamse politieke…
update
januari 10, 2024

REDT U ZELVEN

Beste leden en sympathisanten van de vzw Verenigde Veehouders, Aan de Zeebergbrug in Aalst staat in grote letters op de gevel van een groot oud gebouw “REDT U ZELVEN”. De…
open brief
oktober 20, 2023

Aanklacht PAS bedrog en fraude tegen

Stikstof bedrog ontleed en uitgebeend. Het advies van de Raad van State over het stikstof-decreet is niet alleen zeer kritisch, het exposeert een regering en beleid die een democratische rechtstaat…
documenten bewijsvoering
oktober 18, 2023

Wetenschappelijke artikels NH3-uitstoot.

Onderscheid: 1 Ammoniak = NH3 2 Stikstofoxiden of NOx-en   Ammoniak of NH3: Eigenschappen: Ammoniak in hoge concentratie is bij kamertemperatuur een kleurloos, giftig gas met een karakteristieke, sterk prikkelende geur. Een 2%…
open brief
juli 27, 2023

Stikstof-depositie: berekening door de VMM is gefraudeerd.

Stikstof-depositie berekening door de Vlaamse Milieu Maatschappij werd zwaar gefraudeerd in het nadeel van de veehouderij. De hoeveelheid NH3 die voor de droge depositie (8,3 kg in 2020) wordt berekend,…
argumentatie
juni 26, 2023

Op de werking van het Departement Omgeving, waarvan Mevr. Zuhal Demir bevoegde minister is, worden in dit document de opmerkingen en aanklachten toegelicht

Op de werking van het Departement Omgeving, waarvan Mevr.  Zuhal Demir bevoegde minister is, worden in dit document de opmerkingen en aanklachten toegelicht. INHOUD: 1. RECHTER EN PARTIJ 2. OPZETTELIJK…
communicatieopen brief
juni 23, 2023

Betreft: Open brief i.v.m. aandeel landbouw in ammoniakemissie en -depositie.

Geachte heer administrateur-generaal Bernard De Potter. Het milieubeleid van de Vlaamse regering en ook het beleid van het Departement Omgeving wordt afgestemd op de gegevens en informatie die door de…
argumentatie en aanklacht tegen fraude en bedrog
juni 5, 2023

Aanklacht tegen: Ambtenaren van de Vlaamse Milieu Maatschappij en betrokken wetenschappers, de Vlaamse regering en Minister Zuhal Demir.

Aanklacht tegen: Ambtenaren van de Vlaamse Milieu Maatschappij en betrokken wetenschappers, de Vlaamse regering en Minister Zuhal Demir.   Gegevens VMM: Hoofdbestuur. Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst (maatschappelijke zetel)…
documenten bewijsvoering
mei 28, 2023

Verzurende en vermestende depositie

in de pers
maart 1, 2023

3500 boeren leggen met wetenschappelijk rapport gebreken stikstofaanpak bloot

3500 boeren leggen met wetenschappelijk rapport gebreken stikstofaanpak bloot Open brief: “Parlementsleden, keur geen stikstofdecreet met wetenschappelijke gebreken goed” 3500 Vlaamse boeren leggen in een gezamenlijke open brief aan de…
communicatiedocumenten bewijsvoering
februari 19, 2023

Bijlagen bij open brief aan Vlaams parlement

documenten bewijsvoering
februari 1, 2023

Stikstof-depositie berekening door de Vlaamse Milieu Maatschappij werd zwaar gefraudeerd in het nadeel van de veehouderij.

De hoeveelheid NH3 die voor de droge depositie (8,3 kg in 2020) wordt berekend, is bijna het dubbele van de natte depositie (4,4 kg). Zowel rekenkundig als volgens de wetten…
communicatieopen brief
januari 23, 2023

Open brief inzake de Programmatorische Aanpak Stikstof en het stikstof-decreet van de Vlaamse Regering.

               Aan de leden van het Vlaams Parlement                        Aan de Vlaamse bevolking  …
in de pers
januari 3, 2023

Vzw Verenigde Veehouders roept op om de rangen te sluiten

Advocaat Walter Van Steenbrugge: "Veehouders staan klaar om juridische stappen te zetten tegen stikstofplan Demir" De vzw Verenigde Veehouders, een organisatie die meer dan 130 landbouwbedrijven vertegenwoordigt, kondigt vandaag aan dat ze het…
in de pers
december 30, 2022

Vzw Verenigde Veehouders roept op om de rangen te sluiten

"Onzorgvuldig beleid en discriminerend!" Onze advocaat meester Walter Van Steenbrugge was te gast in de studio van Kanaal Z om toe te lichten waarom wij het stikstofdecreet compleet onrechtvaardig vinden…
in de pers
december 30, 2022

Massaal opgepikt in de media

Blij dat de media vandaag onze boodschap massaal hebben opgepikt de vzw Verenigde Veehouders brengt als onafhankelijke burgerbeweging de landbouw- en voedingssector samen om ten strijde te trekken tegen het…
documenten bewijsvoering
december 12, 2022

Belangrijke bijdragen van verbrandingsgerelateerde bronnen aan ammoniakemissies

in de pers
december 9, 2022

Vzw Verenigde Veehouders roept op om de rangen te sluiten

Vzw Verenigde Veehouders roept op om de rangen te sluiten De vzw Verenigde Veehouders heeft het voorbije half jaar verder inspanningen geleverd om het PAS-beleid te onderzoeken. Nu roept de…
over ons
december 9, 2022

belangeloos doel van onze VZW

Belangeloos doel van onze vzw De vereniging heeft tot belangeloos doel de duurzame instandhouding van het agrarisch landschap, het herstel en de ontwikkeling van het agrarisch landschap in harmonie met…
documenten bewijsvoering
december 5, 2022

Op stap met onze draagbare ammoniak-meter

documenten bewijsvoering
september 20, 2022

Onderzoek naar de koppeling van de luchtkwaliteitsmodellen VLOPS en IFDM in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

documenten bewijsvoering
september 16, 2022

Vluchtige stikstof uit een veestal écht meten, kan dat (bijna)?

in de pers
juli 14, 2022

Crowdfunding voor juridische actie tegen stikstofakkoord

Crowdfunding voor juridische actie tegen stikstofakkoord Ook buiten de traditionele landbouwverenigingen broeit er bij boeren en burgers protest. De vzw Verenigde Veehouders start een crowdfunding om het stikstofbeleid via de…
argumentatie
juli 2, 2022

ARGUMENTATIE

Argumentatie Dat er met het milieu- en natuurbeleid in Europa en meer bepaald in Nederland en Vlaanderen iets fundamenteel en grondig fout gaat kan niemand nog ontkennen. Dat er met…
documenten bewijsvoering
september 14, 2021

agro-bashing, framing en brainwashing

In dit artikel lees je hoe de landbouw in een slecht daglicht gezet worden.